ψευδής -ής -ές  

  • falsch
    upvotedownvote
  • unwahr
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο αργεντίτης κρυσταλλώνεται στο κυβικό και ο ακανθίτης στο μονοκλινές ψευδο-ορθορομβικό κρυσταλλικό σύστημα. Είναι μαλακά ορυκτά και έχουν μεγάλη περιεκτικότητα ...

... Η λογική πλάνη του ψευδούς διλήμματος (γνωστή επίσης και ως ψευδής διχοτόμηση, πλάνη των άκρων, «άσπρο ή μαύρο» σκεπτικό, ψευδής διάζευξη, πλάνη «είτε/είτε» ...

... Η παραμνησία ή ψευδής μνήμη είναι το ψυχολογικό φαινόμενο στο οποίο ένα άτομο ανακαλεί στη μνήμη του κάτι που δεν συνέβη. Στην ψευδή μνήμη γίνονται αναφορές ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

psevdis -is -es, psevthis -is -es, pseydhs -hs -es


Deutsche Synonyme zu: ψευδής -ής -ές

falsch gefälscht getürkt unrichtig unwahr erfunden unecht pseudo... künstlich synthetisch synthetisiert artifiziell nicht echt nachgebildet lügnerisch unredlich unaufrichtig unehrlich unlauter unwahrhaftig verlogen wahrheitswidrig gelogen nichts Wahres dran link biestig gemein niederträchtig schofel charakterlos schurkisch schofelig durchtrieben hundsgemein heimtückisch hinterhältig hinterfotzig tückisch hinterrücks hintenherum meuchlings arglistig auf die linke Tour bigott schlangenzüngig heuchlerisch hypokritisch scheinheilig pharisäerhaft scheißfreundlich hintenrum geheuchelt doppelzüngig missverständlich irreführend in Täuschungsabsicht

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15