χοιράδες  

  • Skrofulose
    upvotedownvote
  • Struma
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αιώνα έναντι της κατάθλιψης, των σπασμών των ρευματικών πόνων και των χοιραδικών όγκων. Σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να διεγείρει μανία και παραλήρημα στον ...

... κυκλοπορίαις καὶ πάντων ἀπόροις χωρίοις ἢ ραχίαις ἀλιμένοις παραβάλλων ἢ χοιράδων ὑφάλων μεσταὶς ἢ τεναγώδεσι". Σε τέτοιες παραλίες τον ρωμαϊκό στρατό έβλαψαν ...

... υπάρχει πληθώρα χαμηλών βράχων που μόλις και αποκαλύπτονται από τη θάλασσα (Χοιράδες). Στα νοτιοανατολικά υπάρχει μια προέκταση με ξέρες, οι οποίες δυσκολεύουν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

chirades, chirathes, xoirades


Deutsche Synonyme zu: χοιράδες

Skrofuloderm Skrofeln Skrofulose Struma Kropf Schilddrüsenvergrößerung Satthals

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15