φύλαξη  

  •    Haft
  •    Lagerung

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

filaksi, fylaksh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ φύλαξη φυλάξεις
Genitiv φύλαξης
& φυλάξεως
φυλάξεων
Akkusativ φύλαξη φυλάξεις
Vokativ φύλαξη φυλάξεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15