φιλοσοφικός -ή -ό  

  • philosophisch
    upvotedownvote
  • philosophische
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... φιλοσοφική θεώρηση η οποία εμφανίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., και αποτελεί μια σημαντική τομή ως προς τις κατευθύνσεις που πήρε ο φιλοσοφικός στοχασμός ...

...      Αυτό το λήμμα αφορά το καλλιτεχνικό ρεύμα. Για φιλοσοφικό ρεύμα, δείτε: φιλοσοφικός ρεαλισμός. ...

... Ο Υλομορφισμός είναι Αριστοτέλειος φιλοσοφικός όρος μεταφυσικής αντίληψης. Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης με τον όρο αυτό υποστήριζε ότι κάθε φυσικό σώμα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

filosofikos -i -o, filosofikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: φιλοσοφικός -ή -ό

weltanschaulich ideologisch philosophisch gesinnungsmäßig

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15