φιλονικία  

  • Schlägerei
    upvotedownvote
  • Streit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με τη μορφή αυτή την απεικονίζει ο μύθος να περνά στη Νουβία, μετά από φιλονικία με τον σύζυγό της. Οι Έλληνες την ταύτιζαν κάποιες φορές με την Άρτεμη ...

... πληρώσουν 8.000 φλωρίνια για την ελευθερία τους. Η φιλονικία με τους κυρίους του Μπόρτφελντ και η φιλονικία με τον Φρειδερίκο Α' εκλέκτορα της Σαξονίας για ...

... του Ευσεβούς (γιος του Καρλομάγνου, 814-840) παρατηρήθηκε μία συνεχής φιλονικία και σύγκρουση σε ό,τι αφορά τη μοιρασιά των εδαφών. Με τη συνθήκη του ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

filonikia


Deutsche Synonyme zu: φιλονικία

Keilerei Prügelei Rauferei Klopperei Schlägerei Tätlichkeiten handfeste Auseinandersetzung(en) Ringkampf Raufhandel Prügelorgie tätliche Auseinandersetzung Schlagabtausch (meist fig.) Hickhack Gerangel Rangelei Krach Klinsch Clinch Knatsch Streit Zank Streitigkeit Zwist Wickel Zoff Stunk Zwistigkeit Zankerei Geplänkel Scharmützel Querelen Hakelei Streiterei Zerwürfnis Auseinandersetzung Differenzen Hader Fehde Konflikt Kontroverse Ärger Theater Trouble Konflikte Probleme Stress Ärgerlichkeiten Unmut Misshelligkeiten Huddel (die) Kacke ist am dampfen Verdrießlichkeiten (der) Haussegen hängt schief Schererei(en)


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ φιλονικία φιλονικίες
Genitiv φιλονικίας φιλονικιών
Akkusativ φιλονικία φιλονικίες
Vokativ φιλονικία φιλονικίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15