φιλονικία  

  • Streit
  • Schlägerei

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με τη μορφή αυτή την απεικονίζει ο μύθος να περνά στη Νουβία, μετά από φιλονικία με τον σύζυγό της. Οι Έλληνες την ταύτιζαν κάποιες φορές με την Άρτεμη ...

... πληρώσουν 8.000 φλωρίνια για την ελευθερία τους. Η φιλονικία με τους κυρίους του Μπόρτφελντ και η φιλονικία με τον Φρειδερίκο Α' εκλέκτορα της Σαξονίας για ...

... του Ευσεβούς (γιος του Καρλομάγνου, 814-840) παρατηρήθηκε μία συνεχής φιλονικία και σύγκρουση σε ό,τι αφορά τη μοιρασιά των εδαφών. Με τη συνθήκη του ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

filonikia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ φιλονικία φιλονικίες
Genitiv φιλονικίας φιλονικιών
Akkusativ φιλονικία φιλονικίες
Vokativ φιλονικία φιλονικίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15