ταιριάζω  

  • anpassen
    upvotedownvote
  • dazugehören
    upvotedownvote
  • passen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αναζητά γραμμές κειμένου που ταιριάζουν σε μια ή περισσότερες κανονικές εκφράσεις και δίνει σαν έξοδο μόνο τις γραμμές που ταιριάζουν. Το όνομα του προγράμματος ...

... προσέφερε όχι μόνο ένα περιβάλλον πνευματικότερο, αλλά και την απομόνωση που ταίριαζε στον μονήρη και ιδιότροπο χαρακτήρα του και η οποία ήταν απαραίτητη για ...

... στη ζωή του. Ο Kiedis αρχικά δεν αισθανόταν ότι το "Under the Bridge" θα ταίριαζε στο ρεπερτόριο των Chili Peppers και ήταν απρόθυμος να το δείξει στους ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

teriazo, tairiazw


Deutsche Synonyme zu: ταιριάζω

gleichmachen ausgleichen assimilieren fluchten nivellieren anpassen (Unterschiede) beseitigen (sich) einrichten (auf) (sich) einstellen (auf) (sich) akkommodieren auf dieselbe Ebene stellen angleichen gleichsetzen adaptieren individuell herrichten individuell einrichten zuschneiden einsetzen drauf setzen portieren eichen adjustieren einstellen verbiegen zusammenhängen dazugehören in Verbindung stehen (mit) zu tun haben (mit) Mitglied sein angehören zugehörig sein Teil sein von gehören zu mit von der Partie sein eine(r) von uns sein zählen zu (integraler) Bestandteil sein (von) gerechnet werden zu eine(r) der ihren nicht ausbleiben unvermeidlich sein (sich) nicht vermeiden lassen (sich dem) Schicksal fügen (das) Handtuch schmeißen (das) Handtuch werfen (die Hoffnung) aufgeben (sich dem) Schicksal ergeben (sich mit etwas) abfinden resignieren (sich) beugen (die) Flinte ins Korn werfen (es) aufgeben (sich) geschlagen geben (sich) ins Bockshorn jagen lassen in den Sack hauen nicht weiterverfolgen (die) Segel streichen hinschmeißen (die) Brocken hinschmeißen kapitulieren klein beigeben passen passen müssen aufgeben aufstecken (die) Brocken hinwerfen (den) (ganzen) Kram hinschmeißen nicht weiter versuchen nicht weiterversuchen (etwas) stecken (es mit/bei etwas) bewenden lassen (etwas) auf sich beruhen lassen (das) Feld räumen (müssen) abbrechen schmeißen (es) aufstecken (einen) Rückzieher machen (sich) schicken (in) (den) (ganzen) Bettel hinwerfen (den) (ganzen) Bettel hinschmeißen zurückrudern einpacken (können) aufhören zu kämpfen (die) Waffen strecken (den) (ganzen) Krempel hinschmeißen genehm gefällig (sein) kommod passend recht konvenieren zusagen gelegen kommen aussteigen (Kartenspiel) nicht (weiter) mitgehen übergeben abgeben einen Ball (zu jemandem) spielen zuspielen (Ball) (jemanden) anspielen abspielen hinkommen in etwa zutreffen genau genug sein reichen langen hinhauen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15