τίνος  

  • deren
    upvotedownvote
  • wen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Περί τίνος πρόκειται;

Περί τίνος πρόκειται;

Περί τίνος ομιλείτε;

Quelle: enteka, enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tinos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15