τέλειος -α -ο  

  • klasse
  • vollkommen; perfekt

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Διδυμία Συχνή (νόμοι Baveno, Carlsbad, Manebach) Σκληρότητα 6 Σχισμός Τέλειος {001}, ατελής {010}, αποχωρισμός κατά {100}, {110}, {201} Θραύση Ανώμαλη ...

... αστρίων (Νόμοι Carlsbad, Baveno, Manebach) Σκληρότητα 6 - 6,5 Σχισμός Τέλειος {001} ατελής {010} Θραύση Κογχοειδής έως ανώμαλη Λάμψη Υαλώδης, μαργαριτώδης ...

... εκκεντρότητα της τροχιάς της `Εντας, δηλαδή η τροχιά της είναι σχεδόν τέλειος κύκλος. Η μέση διάμετρος της `Εντας εκτιμάται σε 37,53 χιλιόμετρα. O φασματικός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

telios -a -o, teleios -a -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15