σφοδρός -ή -ό  

  • heftig
  • vehement
  • schwer

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών για διασπορά μη πατριωτικών ιδεών, καθώς υπήρξε σφοδρός πολέμιος του σοβιετικού καθεστώτος.Ήταν παντρεμένος με 2 κόρες, 1 γιο και ...

... εκκλησιαστικάς εφίλει, και προς πάντα γενναίος εδόκει, οξύς τε περί τα πρακτέα, και σφοδρός προς τα δόξαντα, άτρεπτος και αδεής προς τα αντιπίπτοντα. Εντεύθεν και ...

... μεταρρυθμίσεις από τον Κλεομένη Γ' στη Σπάρτη. Παράλληλα σημειώνονται σημαντικές επιτυχίες του εναντίον των Αχαιών. Σφοδρός σεισμός πλήττει το νησί της Ρόδου. ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sfodros -i -o, sfothros -i -o, sfodros -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15