σφοδρός -ή -ό  

  • heftig
  • vehement
  • schwer

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών για διασπορά μη πατριωτικών ιδεών, καθώς υπήρξε σφοδρός πολέμιος του σοβιετικού καθεστώτος.Ήταν παντρεμένος με 2 κόρες, 1 γιο και ...

... μονή Ιασίτου στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μαθητής του Πατριάρχη Ιωσήφ και σφοδρός πολέμιος των λατινικών καινοτομιών. Βασανίστηκε σκληρά από τον αυτοκράτορα ...

... εκκλησιαστικάς εφίλει, και προς πάντα γενναίος εδόκει, οξύς τε περί τα πρακτέα, και σφοδρός προς τα δόξαντα, άτρεπτος και αδεής προς τα αντιπίπτοντα. Εντεύθεν και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sfodros -i -o, sfothros -i -o, sfodros -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15