συναλλαγματοφόρος -ος -α -ο  

  •    jmd. / etw. der / das Devisen einbringt

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sinallagmatoforos -os -a -o, sinallarmatoforos -os -a -o, synallagmatoforos -os -a -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15