συναλλάσσομαι  

  • verkehren
  • Umgang haben mit

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... και διατηρούν οι επενδυτές των ομολόγων στις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσονται. Στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να ορίζονται συνδικαιούχοι και άλλα ...

... που λέγαμε, υψώνεται η Τράπεζα Συναλλαγών ―εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι, αυτός συναλλάσσεται— Τουριστικά γραφεία και πρακτορεία μεταναστεύσεως ...

... της Πάτρας τους Εβραίους, οι οποίοι ήταν όλοι τους έμποροι αλλά, όταν συναλλάσσονταν με κάποιον ξένο, πολλές φορές του έδιναν κίβδηλα νομίσματα . Μερικοί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sinallassome, synallassomai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15