σπέρνω  

  • säen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ήττα της τελευταίας αξιόπιστης παγανιστικής δύναμης στην Αγγλία. Επίσης σπέρνει τους σπόρους που θα οδηγήσουν στην αγγλοσαξονική αποδοχή της Καθολικής ...

... βρώμη, καθώς και η σίκαλη. Γενικά τα δημητριακά είναι μονοετή φυτά που σπέρνονται και θερίζονται μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με πρόσφατες ανακαλύψεις, η ...

... αρδευόμενα εδάφη. Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται με σπέρματα, τα οποία σπέρνονται σε σπορεία. Έπειτα από 3-4 μήνες τα φυτεύουν στο έδαφος και όταν αναπτυχθούν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sperno, spernw


Deutsche Synonyme zu: σπέρνω

Saatgut ausbringen säen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15