σκύλιασμα  

  • Wut
    upvotedownvote
  • Zorn
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

skiliasma, skyliasma


Deutsche Synonyme zu: σκύλιασμα

Ärger Rage Aufgebrachtheit Jähzorn Verärgerung Zorn Gereiztheit Raserei Furor Empörung Wut Ingrimm Erbostheit Wüterei Stinkwut Entrüstung Feindseligkeit Empörtheit Aufgebrachtsein Echauffierung Echauffiertheit Indignation Aufregung Aufgeregtheit böses Blut heiliger Zorn Gefrett Gfrett Scheißwut Wut im Bauch


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σκύλιασμα σκυλιάσματα
Genitiv σκυλιάσματος σκυλιασμάτων
Akkusativ σκύλιασμα σκυλιάσματα
Vokativ σκύλιασμα σκυλιάσματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15