σκούρος -α -η -ο  

  • dunkel
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... καταλανικούς μύθους και παραδόσεις, το Νεγρέτ είναι ένα μικρό δαιμόνιο με σκούρο δέρμα. Αν κάποιος άνθρωπος το ακουμπήσει με ένα κερί, αμέσως μεταμορφώνεται ...

... και το ευρωπαϊκό (Mustela lutreola), που είναι μικρότερο μέγεθος και έχει σκούρα γκρίζα γούνα με λευκά και τα δύο χείλη. Το ευρωπαϊκό βιζόν συναντάται κυρίως ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

skuros -a -i -o, skoyros -a -h -o


Deutsche Synonyme zu: σκούρος -α -η -ο

düster dunkel finster schwarz undeutlich unscharf unklar obskur ungefähr schattenhaft nicht vertrauenswürdig undurchsichtig zweifelhaft dubios fragwürdig anrüchig nicht (ganz) koscher windig zwielichtig ominös lichtscheu halbseiden Dunkelheit Düsterheit Finsternis Düsternis schwer deutbar kryptisch unverständlich hermetisch nicht zu entschlüsseln verdunkelt verdeckt unergründlich schwer auszudeuten Arroganz Hochmut Egozentrik Überheblichkeit Selbstgefälligkeit Narzissmus Eingenommenheit von sich selbst Hoffart Blasiertheit Selbstverliebtheit Einbildung Eingebildetsein Prätention übersteigertes Selbstbewusstsein Stolz Selbstüberhebung Anmaßung Stolz (herablassend, verletzend)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15