πώληση  

  • Verkauf
  • Ausverkauf

Beispielsätze

Το αυτόματος μηχάνημα πώλησης κάνει παράξενο θόρυβο.

Αυτά τα καινούρια αμάξια είναι για πώληση.

Quelle: glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

polisi, pwlhsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15