πραγματικός -ή -ό  

  • tatsächlich
  • real
  • wirklich
  • echte

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ) Πραγματικός Πληθυσμός 2001 Διορθώσεις στην απογραφή 2001 που προέκυψαν μετά τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Υπουργείο Εσωτερικών (πραγματικός πληθυσμός) ...

... ερωμένη του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄, είναι πολύ πιθανόν αυτός να είναι ο πραγματικός του πατέρας (όπως και του αδελφού του Λέοντα). Γεννήθηκε το 867. Από ...

... πληθυσμού στις υφιστάμενες το 1940 διοικητικές ενότητες. Ο συνολικός (πραγματικός) πληθυσμός ανήλθε σε 7.344.860 κατοίκους και παρουσίασε αύξηση σε σχέση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pragmatikos -i -o, prarmatikos -i -o, pragmatikos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15