πραγματικός -ή -ό  

 • echte
  upvotedownvote
 • real
  upvotedownvote
 • tatsächlich
  upvotedownvote
 • wirklich
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ) Πραγματικός Πληθυσμός 2001 Διορθώσεις στην απογραφή 2001 που προέκυψαν μετά τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Υπουργείο Εσωτερικών (πραγματικός πληθυσμός) ...

... Επίσης: "Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφή της 5 Απριλίου 1981", σελ. 151. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, "Πραγματικός Πληθυσμός ...

... Επίσης: "Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφή της 5 Απριλίου 1981", σελ. 150. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, "Πραγματικός Πληθυσμός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pragmatikos -i -o, prarmatikos -i -o, pragmatikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: πραγματικός -ή -ό

tatsächlich real echt wahrlich in der Tat de facto in facto natürlich in Wahrheit wahrhaftig wirklich faktisch in Wirklichkeit wahrhaft praktisch beileibe nach Tatsachen nach Lage der Dinge in der Praxis realiter im Ergebnis Im Endergebnis in praxi man muss ganz ehrlich sagen ohne Scheiß eigentlich ehrlich effektiv gelebt so wie es sein soll aus Fleisch und Blut leibhaftig konkret fürwahr klar sage und schreibe ungelogen so unglaublich das auch klingt man glaubt es kaum, aber in effectu ausgesprochen extrem sehr was das Zeug hält total voll absolut ganz ganz ganz überaus unglaublich über die Maßen super... mega... hyper... äußerst brutal höchst radikal hoch... sachbezogen gegenständlich fassbar anschaulich bestimmt reell auf den Gegenstand bezogen handfest greifbar anwendungsbezogen ernsthaft ohne Scherz ohne Witz ernst gemeint im Ernst kein Scheiß allen Ernstes ohne Quatsch in echt

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15