πονηρός -ή -ό  

  • schlau
  • clever

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Περιγράφεται ως άνθρωπος μορφωμένος, ικανός και δραστήριος, αλλά και πονηρός και φιλοχρήματος. Εξελέγη για πρώτη φορά Πατριάρχης στις 4 Δεκεμβρίου 1845 ...

... οικογένεια και ήταν γενναίος άνθρωπος αλλά αδύναμης ηθικής. Πλούσιος, πονηρός, αγαπητός στον λαό και κατέχων το αξίωμα του πρωτοβεστιαρίου επέμενε για ...

... πραγματική ζωή. Οι τέσσερεις κυριότεροι χαρακτήρες (personae oscae), όπως ο πονηρός γεροκαμπούρης (Dossenus), ο ξεμωραμένος και απατημένος γέροντας (Pappus) ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

poniros -i -o, ponhros -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15