πηγαίος -α -ο  

  •    einer Quelle entspringend

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pigeos -a -o, pijeos -a -o, phgaios -a -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15