περίσσεια  

  • Überschuss
    upvotedownvote
  • überschüssige
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Οίδημα είναι η περίσσεια υγρού σε έναν οποιονδήποτε ιστό του ανθρώπινου σώματος είτε ενδοκυττάρια είτε εξωκυττάρια Είναι το οίδημα που έχει να κάνει ...

... } Με RONa αρχικά προς αλκοξυδιφθορομεθάνιο και στη συνέχεια, με περίσσεια RONa, προς διαλκοξυφθορομεθάνιο και τελικά τριαλκοξυμεθάνιο: ...

... } Με RONa αρχικά προς αλκοξυδιφθορομεθάνιο και στη συνέχεια, με περίσσεια RONa, προς διαλκοξυφθορομεθάνιο και τελικά τριαλκοξυμεθάνιο: ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

perissia, perisseia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ περίσσεια περίσσειες
Genitiv περίσσειας περισσειών
Akkusativ περίσσεια περίσσειες
Vokativ περίσσεια περίσσειες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15