πειστικός -ή -ό  

  • überzeugend

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πιο επιθυμητές γυναίκες προσέλκυαν πολλούς υποψήφιους μνηστήρες και ο πειστικός λόγος καθόριζε συχνά τον βαθμό επιτυχίας τους (πρβλ. και την ομοιότητα ...

... οικονομικά και πολιτιστικά στη Δύση. Εθνικισμός.Ο βενιζελισμός υπήρξε ο πιο πειστικός εκφραστής των ελληνικών αστικών επιδιώξεων για εθνική ολοκλήρωση.Ο εθνικισμός ...

... το σκεπτικό του εκλεκτορικού σώματος «ήταν υπερβολικά καλός ομιλητής, πειστικός και διαυγής, συνεπώς ικανός να αποπροσανατολίσει του φοιτητές». Το 1979 ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pistikos -i -o, peistikos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15