παρουσίαση  

  • Demonstration
    upvotedownvote
  • Präsentation
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... διαδικασία φαίνεται ότι προήλθε και η ονομασία της, αφού οι φωνές, μετά την παρουσίαση του θέματος, αρχίζουν να πλέκονται ακουστικά μεταξύ τους με ένα τρόπο ...

... (Haskala «Διαφώτιση»), το οποίο έχει την αφετηρία του στο σύστημα ιδεών που παρουσίασε στη Γερμανία ο φιλόσοφος Μωυσής Μέντελσον (1729-1786). Στόχος του κινήματος ...

... Press (Cambridge U.K. 2004) [ISBN 0-521-00390-3], σελ. 67-69. Για μια παρουσίαση των τακτικών των οπλιτών και το κοινωνικό τους υπόβαθρο, βλ. Victor Davis ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

parusiasi, paroysiash

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15