πέραση  

  •    bei jdm etwas gelten
  •    Durchgang
  •    kein Eis

Beispielsätze

Η φτώχια θέλει καλοπέραση.

Ένα αυτοκίνητο έκανε προσπέραση.

Quelle: enteka, Anouli


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

perasi, perash

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15