πέραση  

  • Durchgang

Beispielsätze

Η φτώχια θέλει καλοπέραση.

Ένα αυτοκίνητο έκανε προσπέραση.

Quelle: enteka, Anouli


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

perasi, perash

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15