ουσία  

 • Essenz
  upvotedownvote
 • Ocker
  upvotedownvote
 • Stoff
  upvotedownvote
 • Substanz
  upvotedownvote

Beispielsätze

Έφαγε την περιουσία του στα χαρτιά.

Εν τη απουσία σου, τηλεφώσε κάποιος κύριος Βέστ.

Σε σχέση με το σύνολο της περιουσίας του, ήταν ακόμα δυστυχισμένος.

Quelle: enteka, glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

usia, oysia


Deutsche Synonyme zu: ουσία

Hauptgehalt Kernstück (der) springende Punkt (das) Eigentliche Grundgedanke Essenz Hauptsache Quiddität Wesen (das) Wesentliche Substanz das A und O (das) hüpfende Komma (der) Casus knacktus Knackpunkt Kerngedanke zentraler Inhalt (das) Entscheidende (das) eigentlich Entscheidende (der) Casus knaxus (der) Knaxus Hauptgedanke Grundidee wesentlicher Inhalt Kerninhalt zentrale Aussage wichtigste Aussage Hauptaussage Grundaussage Kernaussage Kerngehalt Kondensat Konzentrat Extrakt Auszug Destillat Mazerat Sud Absud Aufguss Dekokt Infus Tinktur Perkolat Stoff Gewebe Textilie Tuch Rauschgift Suchtgift Suchtstoff Rauschmittel Droge Suchtmittel Dope Betäubungsmittel Unterrichtsstoff Lernstoff Lehrstoff Lerninhalt Inhalt Gegenstand Gehalt Thema Sujet (künstlerisch) Material Gut ...gut ...stoff ...material Gedankentiefe Tiefgründigkeit Gedankenfülle Gedankenreichtum Tiefgang


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ουσία ουσίες
Genitiv ουσίας ουσιών
Akkusativ ουσία ουσίες
Vokativ ουσία ουσίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15