ορμίζω  

  • ormizo

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του Ασαρίντ απάλ εκούρ, κατέγραψε σε οβελίσκο που βρέθηκε το 1853 από τον Ορμίζ Ρασσάμ τις κατακτήσεις του πατέρα του, ο ίδιος προσπάθησε να τις κρατήσει ...

... ιδιαίτερη ασφάλεια επί παντός καιρού, προέρχεται εκ των λέξεων παν + ορμίζομαι (με ασφάλεια), όπως είναι για παράδειγμα ο μεγάλος και ασφαλής όρμος της ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ormizo, ormizw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15