οικονομικό  

  • Finanz-
    upvotedownvote
  • finanziell
    upvotedownvote
  • Wirtschaft-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο θεραπεύει τα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα των οικονομικών και ...

... οικονομικό σχεδιασμό και πως ένας τέτοιος σχεδιασμός στη συνέχεια οδηγεί στην απολυταρχία. Ο Χάγιεκ υποστήριξε ότι η εξουσία για κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό ...

... Έχοντας υπόψη την οικονομική έννοια του όρου ανάγκη, τότε ως οικονομικό αγαθό ορίζεται οτιδήποτε ικανοποιεί αυτή. Η επιμέρους διάκριση των αναγκών συνεπάγει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ikonomiko, oikonomiko

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15