ξανοίγω  

  • weit öffnen
  • aufhellen

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αντίθεση με την νέα ελληνική και την καθαρεύουσα, παραδείγματα: κατέχω το, ξανοίγω σε, μανίζω ντως, γρικώ ντου, ετα το χτύπα, επαε τα θέσε. Ο αόριστος των ...

... ορισμένο βάθος, από την επιφάνεια και ταυτόχρονα ν΄ απομακρύνεται (να ξανοίγεται) της πορείας που ακολουθεί το ναρκαλιευτικό, εξ ου και παρα+πλωτήρας. ...

... θριάμβους σαν παραμύθια Παίζουν με τέχνη, ατρόμητοι λύκοι Και τα φτερά της ξανοίγει η Νίκη Πασάρει ο ένας, ο άλλος σουτάρει, ο εχθρός τα χάνει, σωστός πανικός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ksanigo, ksaniro, ksanoigw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15