νυν  

  • auf immer und ewig
  • nun
  • jetzt

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το «Νυν απολύεις» είναι μια χριστιανική προσευχή η οποία καταγράφεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (β΄ 25-35). Αποδίδεται στον Συμεών, ο οποίος κατοικούσε ...

... 105.6 Δίαυλος 513 νυν Ντέρτι 105.7, αργότερα την περίοδο 2005-2010 με τον Life Radio νυν YES! 91.2, και από το 2010 με τον M-FM νυν Lux Radio 102.7. Ο ...

... κατοχή του και ραδιοφωνικό σταθμό με την ίδια ονομασία, τον Seven X 98.7 (νυν Alpha 98.9) αλλά την πρώτη του εκπομπή την πραγματοποίησε τον Οκτώβριο του ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nin, nyn

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15