νοώ  

  • mit dem Geist verstehen
  • mit dem Geiste basierend auf Fakten argumentieren

Beispielsätze

Γνωρίζω τι να αγνοώ.

Το εννοώ.

Το εννοώ!

Quelle: glavkos, musiclover, musiclover


Ähnliche Worte

νοών

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15