μουρμούρα  

  • Knurren (Magen)
    upvotedownvote
  • meckern
    upvotedownvote
  • nörgeln
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

murmura, moyrmoyra


Deutsche Synonyme zu: μουρμούρα

granteln (sich) beklagen nörgeln maulen motzen meckern quengeln mosern pöbeln murren raunzen (sich) beschweren nölen räsonieren reklamieren herummaulen rummaulen rummotzen herummotzen rummeckern herummeckern (sich) unzufrieden äußern herummäkeln (an) herumnörgeln (an) herumkritisieren (an) mäkeln bemäkeln bekritteln immer (et)was zu meckern haben immer (et)was auszusetzen haben (sich) auskotzen abkotzen Frust ablassen (seinen) Frust rauslassen (seinen) Frust loswerden (wollen) beckmessern (seinem) Ärger Luft machen

Ähnliche Worte

μουρμουράω


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ μουρμούρα μουρμούρες
Genitiv μουρμούρας μουρμούρων
Akkusativ μουρμούρα μουρμούρες
Vokativ μουρμούρα μουρμούρες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15