μονήρης -ης -ες  

  • einsam
    upvotedownvote
  • einsame
    upvotedownvote
  • Einzelperson
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... γίνεται υπεραγώγιμο κάτω από 0,9 Κ. Είναι παραμαγνητικό μέταλλο διότι έχει μονήρη ηλεκτρόνια τα οποία συμπεριφέρονται ως στοιχειώδεις μαγνήτες και έλκονται ...

... γίνεται υπεραγώγιμο στους -262 °C. Είναι παραμαγνητικό μέταλλο διότι έχει μονήρη ηλεκτρόνια τα οποία συμπεριφέρονται ως στοιχειώδεις μαγνήτες και έλκονται ...

... υπεραγώγιμο στους -257,15 °C. Το όσμιο είναι παραμαγνητικό μέταλλο διότι έχει μονήρη ηλεκτρόνια τα οποία συμπεριφέρονται ως στοιχειώδεις μαγνήτες και έλκονται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

moniris -is -es, monhrhs -hs -es

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15