μερικός -ή -ό  

  • Teil-
  • teilweise

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σπάνια Σκληρότητα 5 - 5,5 Σχισμός {110} σαφής, {112}, {100} ατελής, {221} μερικός (λόγω διδυμίας) Θραύση Κογχοειδής Λάμψη Αδαμαντώδης έως ρητινώδης Γραμμή ...

... διοικητική διαίρεση έγινε από τον Καποδίστρια το 1828. Παρακάτω ακολουθεί μερικός κατάλογος των διοικητικών διαιρέσεων: Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 1828 ...

... Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων. Ισούται με 149.597.870.700 μέτρα. Παλαιότερα, η Αστρονομική μονάδα οριζόταν ως η μέση απόσταση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

merikos -i -o, merikos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15