μερικός -ή -ό  

  • Teil-
    upvotedownvote
  • teilweise
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σπάνια Σκληρότητα 5 - 5,5 Σχισμός {110} σαφής, {112}, {100} ατελής, {221} μερικός (λόγω διδυμίας) Θραύση Κογχοειδής Λάμψη Αδαμαντώδης έως ρητινώδης Γραμμή ...

... διοικητική διαίρεση έγινε από τον Καποδίστρια το 1828. Παρακάτω ακολουθεί μερικός κατάλογος των διοικητικών διαιρέσεων: Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 1828 ...

... Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων. Ισούται με 149.597.870.700 μέτρα. Παλαιότερα, η Αστρονομική μονάδα οριζόταν ως η μέση απόσταση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

merikos -i -o, merikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: μερικός -ή -ό

bruchstückhaft oberflächlich skizzenhaft teilweise inkomplett unvollendet lückenhaft verkürzt fragmentarisch unvollkommen unvollständig holzschnittartig z. T. teils stellenweise zum Teil partiell selektiv in einem bestimmten Ausmaß mitunter hie und da hier und da im Einzelfall in einzelnen Fällen von Fall zu Fall ein Stück weit bis zu einem gewissen Grad(e) in gewissem Maß(e) in gewissem Umfang in gewisser Hinsicht in gewissem Rahmen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15