κόκκινος -η -ο  

  • Rot
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πορτοκαλί είναι ένα χρώμα του ορατού φάσματος, που βρίσκεται μεταξύ του κόκκινου και του κίτρινου. Πήρε την ονομασία του από το φρούτο πορτοκάλι, το οποίο ...

... ένα λευκό πεντάκτινο αστέρι (σύμβολο της προσωποποιημένης Ιταλίας), με κόκκινα άκρα, το οποίο βρίσκεται σε ένα κάρο με πέντε τροχούς, το οποίο αναφέρεται ...

... έχει τον ίδιο λευκό σταυρό με τη σημαία της χώρας αλλά σε θυρεό, σε φόντο κόκκινο. Χρησιμοποιείται σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ελβετικά προϊόντα (όπως ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kokkinos -i -o, kokkinos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15