κυρίαρχος -η -ο  

  • dominant
    upvotedownvote
  • Souverän
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... χρώματος καφέ, που χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Στο νέο εθνόσημο κυριαρχεί το καφέ χρώμα. Εκατέρωθεν της ασπίδας υπάρχουν δύο καφέ άλογα Basutho ...

... τις αρχές του 1970. Το Discο, επίσης, λειτούργησε ως αντίδραση για την κυριαρχία της Rock μουσικής και της στιγματισμένης χορευτικής μουσικής εκείνη την ...

... Αγγλοσαξωνικό δίκαιο είναι το δίκαιο που κυριαρχούσε στην Αγγλία μεταξύ του 6ου αιώνα και της Νορμανδικής κατάκτησης του 1066 και το οποίο σε συνδυασμό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kiriarchos -i -o, kyriarxos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15