κρυφά  

  • heimlich
    upvotedownvote
  • versteckt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... η άποψη πως τα κρυφά σχολεία είχαν ρόλο από το δεύτερο μισό του 18ου αι. και έπειτα, καθώς πλησίαζε η Επανάσταση, λειτουργώντας κρυφά με σκοπό να διαδίδουν ...

... Στην πληροφορική και στην ηλεκτρονική μηχανική κρυφή μνήμη (cache, προφέρεται «κας») καλείται η μνήμη υπολογιστή η οποία αποθηκεύει μία συλλογή από δεδομένα ...

... οργανώθηκαν σχολεία για γυναίκες που λειτουργούσαν κρυφά σε σπίτια Μεταξύ άλλων αναφέρεται η διοργάνωση κρυφών σχολείων για γυναίκες από την μυστική οργάνωση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krifa, kryfa

Ähnliche Worte

κρυφακούω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15