καταφανής -ής -ές  

  • offenkundig
  • offensichtlich
  • scheinbare

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... συγγένεια της επιστήμης αυτής προς τη Φυσική και τη Χημεία καθίσταται καταφανής, από τις θεωρητικές βάσεις των οποίων και στηρίζεται. Η κλασική Ατομική ...

... αρχικά, από τους φίλους του σχήματος, καθώς η αλλαγή του ήχου τους έγινε καταφανής σε αυτό το τραγούδι. Σε μία ψηφοφορία που έγινε στην ελληνική έκδοση του ...

... μετά της Κόρης. Η συγγένεια των Λερναίων με τα Ελευσίνια μυστήρια είναι καταφανής. Από πολλές επίσης πληροφορίες συνάγεται πως οι ιεροφάντες και των δύο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katafanis -is -es, katafanhs -hs -es

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15