καταστατικός -ή -ό  

  • gesetzlich
  • Satzungs-

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δικαιοδοσίας των κατεχομένων από τους Ιταλούς Δωδεκανήσων και αναθεωρήθηκε ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους. Το 1928 ανατέθηκε στην Εκκλησία της Ελλάδος επιτροπικώς ...

... των ημερών του συντάχθηκε και κυρώθηκε ο λεγόμενος Τράγος, ο πρώτος Καταστατικός Χάρτης της μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους. από τη Μονή Σκαμάνδρου ...

... δέκατη τακτική συνεδρίασή της, καθώς και από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου. Οργανισμός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katastatikos -i -o, katastatikos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15