καταλαβαίνω  

  • Ich verstehe
    upvotedownvote
  • kapieren
    upvotedownvote
  • verstehen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν καταλαβαίνω.

Δεν καταλαβαίνω τη μουσική.

Ναι, σας καταλαβαίνω καλά.

Quelle: Sprachprofi, ellasevia, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katalaveno, katalabainw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15