καταλαβαίνω  

  • verstehen
  • kapieren
  • Ich verstehe

Beispielsätze

Δεν καταλαβαίνω.

Δεν καταλαβαίνω τη μουσική.

Ναι, σας καταλαβαίνω καλά.

Quelle: Sprachprofi, ellasevia, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katalaveno, katalabainw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15