καλησπερούδια  

  •    Guten Abend

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kalisperudia, kalisperuthia, kalhsperoydia

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15