ιλαρός -ή -ό  

  • heiter
    upvotedownvote
  • mellow
    upvotedownvote
  • trockener Weißwein
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Γρήντζαλης, Έλληνας αγωνιστής Αλέξανδρος Καντακουζηνός, Έλληνας πολιτικός Ιλαρίων Καρατζόγλου, Έλληνας οπλαρχηγός Δημήτριος Μακρής, Έλληνας οπλαρχηγός Νότης ...

... ερημίτου (†ιδ΄αι.) του εν Καλάνα (Βάλτου) Οσίου Πανηγυρίου του εν Κύπρω Οσίων Ιλαρίου και Σεραπίωνος Ησαΐου, επισκόπου Ροστοβίας Ησαΐου σπηλαιώτου του θαυματουργού ...

... Μογλενών. Η μονή αυτή έχει ως κτήτορα και ιδρυτή της τον ίδιο τον Άγιο Ιλαρίων, ο οποίος υπήρξε ένας μεγάλος Ιεράρχης της Εκκλησίας μας του 12ου αιώνα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ilaros -i -o, ilaros -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15