ιερο-  

  • Heiligtum
    upvotedownvote
  • Wallfahrtskirche
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με τον όρο Ιερό σύγγραμμα, Ιερό κείμενο ή Θρησκευτικό κείμενο εννοείται το σώμα κειμένων που συνδέεται αξεδιάλυτα με τις λατρευτικές πρακτικές μιας θρησκείας ...

... καθώς και για άλλες συνεισφορές του προς το νησί, την πόλη και το ιερό. Το ιερό δεχόταν μεγάλο αριθμό αναθημάτων, τα οποία τοποθετούνταν σε ένα κτήριο ...

... το! Το Ιερό Θεάς Δήμητρος Ζώνης, ήταν υπαίθριο ιερό με βωμούς, που η ανέγερσή του χρονολογείται κατά τον 6ο αιώνα στην Αρχαία Θράκη. Το ιερό βρίσκεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

iero-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15