ιδιαίτερος -η -ο  

  • besondere
    upvotedownvote
  • privat
    upvotedownvote
  • speziell
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Βασιλείου. Γιος του Λέοντα Γεώργιος Μ. Μελάς (1886 - 1931), δικηγόρος και ιδιαίτερος γραμματέας του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α'. Γιος του Μιχαήλ Γεώργιος Β. Μελάς ...

... περίπου μέτρα. Οι Ανάνες αποτελούσαν μεγάλο πρόβλημα στην ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα στα πλοία που είχαν πορεία από Πειραιά προς Κρήτη και αντίθετα μέχρι που ...

... ροκ συγκρότημα, με τα φωνητικά του Ίαν Γκίλαν να είναι παραδειγματικά, ιδιαίτερα στην τελευταία στροφή του τραγουδιού. Το "Bloodsucker" αποτέλεσε τη δεύτερη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

idieteros -i -o, ithieteros -i -o, idiaiteros -h -o


Deutsche Synonyme zu: ιδιαίτερος -η -ο

privat nicht öffentlich persönlich intim vertraulich nicht für die (Augen der) Öffentlichkeit bestimmt (jemandes) eigenster (eigenste, eigenstes) eigens gesondert speziell dediziert gewidmet extra insbesondere gerade im Besonderen besonders namentlich im Speziellen in Sonderheit außergewöhnlich ausgefallen atypisch unnormal uncharakteristisch schräg kurios untypisch ungewöhnlich aus der Reihe fallen(d) der besonderen Art einmal anders (nachgestellt) skurril merkwürdig schrullig eigenartig spleenig schrullenhaft kauzig verschroben wunderlich sonderbar absonderlich abgedreht überspannt spinnert wie man ihn nicht alle Tage trifft eigen (in etw.)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15