θόλος  

  • beschlagen
    upvotedownvote
  • Kuppel
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κτίριο είναι οχτάγωνο, ενώ στο κέντρο βρίσκεται ένας θόλος διαμέτρου περίπου 20 μέτρων. Ο Θόλος του Βράχου βρίσκεται στο κέντρο του Όρους του Ναού ...

... Η Θόλος των Δελφών ανήκει στα οικοδομήματα που κοσμούσαν το ιερό της Αθηνάς Προναίας. Η θόλος έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις ωραιότερες και εξαιρετικές ...

... θόλος μπορεί να αναφέρεται στα: Θόλος, στην αρχιτεκτονική Καθώς και στα εξής: Ουράνιος θόλος Ηφαιστειακός θόλος Παραλία Θόλος Θόλος του Βράχου Θόλος (λουτρά) ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tholos


Deutsche Synonyme zu: θόλος

beschlagen dunstig dampfig diesig feucht verzieren kundig kompetent fachkundig kenntnisreich bewandert qualifiziert professionell erfahren kennt sich aus sachkundig sachverständig hat Ahnung Gewölbe Kuppel Dach


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ θόλος θόλοι
Genitiv θόλου θόλων
Akkusativ θόλο θόλους
Vokativ θόλε θόλοι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15