θόλος  

  • beschlagen
  • Kuppel

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κτίριο είναι οχτάγωνο, ενώ στο κέντρο βρίσκεται ένας θόλος διαμέτρου περίπου 20 μέτρων. Ο Θόλος του Βράχου βρίσκεται στο κέντρο του Όρους του Ναού ...

... Η Θόλος των Δελφών ανήκει στα οικοδομήματα που κοσμούσαν το ιερό της Αθηνάς Προναίας. Η θόλος έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις ωραιότερες και εξαιρετικές ...

... θόλος μπορεί να αναφέρεται στα: Θόλος, στην αρχιτεκτονική Καθώς και στα εξής: Ουράνιος θόλος Ηφαιστειακός θόλος Παραλία Θόλος Θόλος του Βράχου Θόλος (λουτρά) ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tholos


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ θόλος θόλοι
Genitiv θόλου θόλων
Akkusativ θόλο θόλους
Vokativ θόλε θόλοι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15