θέατρον  

  • Theater
    upvotedownvote
  • Theatron
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πρώτον τηλεοπτικόν θέατρον συνεχείας εις την Ελλάδα" και στα τηλεοπτικά προγράμματα αναγραφόταν τις πρώτες εβδομάδες ως "Ελληνικόν θέατρον συνεχείας" πριν ...

... κατασκεύασε τα υπαίθρια θέατρα Βεάκειο και Δελφινάριο, το Πειραϊκόν Λυρικόν Θέατρον, τον κινηματογράφο «Σινεάκ», το Μουσείο Ζωγραφικής και Σκηνογραφίας, τον ...

... εξής: ....το θερινόν θεάτρον της «Νέας Σκηνής», τον οποίον ιδρύθη εκεί, όπου μέχρι τινός ήτο η απαίσια παράγκα, η ονομαζομένη Θέατρον Ομονοίας δεν ομοιάζει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

theatron

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15