επισυνάπτω  

  • befestigen
    upvotedownvote
  • beifügen
    upvotedownvote
  • umschließen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πάλι το «I» δεν χρησιμοποιείται) σε μισό μήνα, ένας αριθμός δείκτη επισυνάπτεται για να αναφέροει τον αριθμό των φορών που τα γράμματα εναλλάσσονται ...

... περιγράφουν ως αδίστακτο ιδιοτελή κατακτητή, ενώ συγκεκριμένες πηγές του επισυνάπτουν στοιχεία ανθρωπιάς και αντιπάθειας προς τις ωμότητες των ισπανικών αρχών ...

... είδη στο ότι είναι αειθαλής και στο ότι τα στελέχη των φύλλων του δεν επισυνάπτονται στη βάση τους. Η προέλευση της ονομασίας του είδους αυτού οφείλεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

episinapto, episynaptw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15