επιμελής -ής -ές  

  • fleißig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... της ραββινικής διαλεκτικής. Ο ίδιος ομολογεί αργότερα ότι υπήρξε πολύ επιμελής και μάλιστα "περισσότερος ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων" και διέπρεπε ...

... κογκλάβιο αννέβασαν τον φατσινέττι στον παπικό θρόνο ως Πάπα Ιννοκέντιο Θ΄. Επιμελής στην προέλευση της επιτυχίας του, Ο Ιννοκέντιος Θ΄ υποστήριξε, κατά την ...

... δίδαξε στη Σχολή Οικονομικών, η οποία σταθερά δεν τον έκανε δεκτό. Αφού επιμελήθηκε ένα βιβλίο σχετικό με τις επιστολές του Τζον Στιούαρτ Μιλ (John Stuart ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epimelis -is -es, epimelhs -hs -es

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15