ενεχυροδανειστήριο  

  • Leihhaus
  • Pfandleihe
  • Pfandhaus

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enechirodanistirio, enechirothanistirio, enexyrodaneisthrio


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ενεχυροδανειστήριο ενεχυροδανειστήρια
Genitiv ενεχυροδανειστηρίου ενεχυροδανειστηρίων
Akkusativ ενεχυροδανειστήριο ενεχυροδανειστήρια
Vokativ ενεχυροδανειστήριο ενεχυροδανειστήρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15