ενεργοποίηση  

  • Aktivierung
  • Aktivieren

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του εμέτου. Πρόκειται για αντανακλαστικό το οποίο περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του κέντρου του εμέτου στον προμήκη μυελό ή της λεγόμενης εκλυτικής ζώνης ...

... Ο όρος Ενέργεια ενεργοποίησης, στη χημεία, εισήχθη το 1889 από το Σουηδό επιστήμονα Svante Arrhenius και ορίζεται ως η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται ...

... ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Εντούτοις, στις μέρες μας, είναι γνωστό ότι έχει πολλές βιολογικές δράσεις, όπως είναι η προσέλκυση και ενεργοποίηση των ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

energopiisi, enerropiisi, energopoihsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15