ενάντια  

  • gegen

Beispielsätze

Εγερθείτε ενάντια στην αδικία.

Δεν υπάρχει φάρμακο ενάντια στη βλακεία.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους είναι ενάντια στο σχέδιο.

Quelle: glavkos, mululatv, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enantia

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15