εμπνέω  

  • die Infusion
    upvotedownvote
  • einflößen
    upvotedownvote
  • inspirieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... [του αναγνώστη] θα πρέπει να καθίσταται δύσκολο, καθώς μόνο η δυσκολία εμπνέει εκείνον που έχει ευγενή κίνητρα». Ο Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν εξέφρασε την ...

... Πολιτισμού», στην οποία στηρίχτηκε το κράτος της 4ης Αυγούστου, και η οποία εμπνεόταν από την ιδεολογία του «Γ΄ Ράιχ» αλλά είχε πιο παραδοσιακά στοιχεία, όπως ...

... Αχιλληίδα) και η Διήγησις γεναμένη εν Τροία (γνωστή και ως Βυζαντινή Ιλιάδα), εμπνέονται από την ομηρική παράδοση, διασκευάζοντάς την όμως ελεύθερα: ο Αχιλλέας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ebneo, empnew

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15