ειδικός -ή -ό  

  • Experte
  • besondere(r
  • s)
  • speziell

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... περιοχής. Την συγκεκριμένη ενότητα ο Θωμόπουλος ήθελε να την επιμεληθεί ειδικός επί του θέματος, γι' αυτό και στην β΄ έκδοση του έργου την πρώτη ενότητα ...

... Ειδικός αποστολής Mary E. Weber (2) Ειδικός αποστολής Jeffrey N. Williams (1) Ειδικός αποστολής James S. Voss (4) Ειδικός αποστολής ...

... Ειδικός αποστολής Ellen Ochoa (2) Ειδικός αποστολής Tamara E. Jernigan (5) Ειδικός αποστολής Daniel T. Barry (3) Ειδικός αποστολής ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

idikos -i -o, ithikos -i -o, eidikos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15